Termeni si Conditii Evenimente de Business

I. INTRODUCERE

Pentru Doingbusiness.ro SRL este importantă confidențialitatea datelor cu caracter personal și informarea corectă și completă a utilizatorilor site-ului www.businessevolution.ro “De aceea, respectăm Regulamentul General de Protecție a Datelor (EU) 2016/679 („GDPR”) și prelucrăm datele dumneavoastră în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate. Mai jos, veți găsi o scurtă prezentare a modului în care gestionăm datele personale.”

II. IDENTITATEA OPERATORULUI

DoingBusiness.ro SRL este societate românească cu sediul în Bucuresti, strada Ion Bogdan, nr 4, sector 1. înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/16997/2003, cod unic de inregistrare RO15991238, este operator cu date de caracter personal, înregistrat în Registrul General al Agenției Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal cu numărul xxxx

III. DATE PERSONALE

Toate informațiile furnizate de dvs. prin intermediul paginilor noastre web, care permit crearea unei legături între acestea și identitatea dvs. (de exemplu, numele dvs. și adresa dvs. de e-mail), vor fi considerate ca fiind date personale. Procesăm aceste date în conformitate cu dispozițiile legale referitoare la scopurile definite mai jos. Doingbusiness.ro SRL poate prelucra următoarele categorii de date • Informaţii pe care ni le trimiteţi prin completarea formularului de inregistrare de pe site-ul www.businessevolution.ro • Vă putem solicita informaţii atunci când participaţi la un eveniment sau o campanie desfășurată de Doingbusiness.ro, în conformitate cu dispozițiile Regulamentelor de campanie care sunt publicate pe site-urile companiei cu respectarea obligațiilor legale în acest sens; • Dacă ne contactaţi, este posibil să păstrăm date despre corespondenţă; • De asemenea, vă putem solicita să participaţi la sondaje de opinie pe care le utilizăm pentru cercetare, deşi nu aveţi obligaţia de a răspunde la acestea; • Detalii despre accesarea site-urilor de către dvs., inclusiv, dar fără a se limita la date despre trafic, date despre locaţie, jurnale de pe web şi alte date despre comunicaţie, precum şi resursele pe care le accesaţi. În toate cazurile, vă asigurăm că nu dezvăluim datele pe care le-am colectat în aceste circumstanțe unor terțe părți.

IV. EVENIMENTE ȘI CAMPANII

Participanților la campaniile și evenimentele organizate și desfășurate de Doingbusiness.ro SRL le sunt prezentate condițiile în care datele lor personale sunt prelucrate prin Regulamentele publicate în conformitate cu prevederile legale pe site-urile Doingbusiness, precum și pe site-urile brand-urilor noastre.

V. FIȘIERELE JURNAL

“Pentru utilizarea pur informativă a site-urilor noastre, adică dacă nu completați formularul de întregistrare/contact sau nu transmiteți nicio altă informație, numai datele pe care browserul dvs. le transmit automat serverului pe care sunt găzduite conținutul sunt stocate în așa-numitele fișiere jurnal și sunt procesate după cum este necesar. Dacă vizualizați site-urile noastre, colectăm următoarele date, care sunt necesare din punct de vedere tehnic de către noi pentru a vă afișa site-ul nostru și pentru a vă asigura stabilitatea și securitatea (temeiul juridic fiind articolul 6 subs.1 (f) al Regulamentului General de Protecție a Datelor (EU) 2016/679: • adresa IP a calculatorului solicitant; • data și ora solicitării serverului; • adresa URL a site-ului respectiv accesat; • unde este cazul, adresa URL a site-ului prin care utilizatorul a trecut pe site-ul accesat; • numele fișierului solicitat; • pagina de la care a fost solicitat fișierul; • starea de acces a serverului web (fișierul transferat, fișierul nu a fost găsit, comanda nu a fost executată etc.) • tipul și versiunea browserului; • sistemul de operare al dispozitivului terminal utilizat; • volumul de date transferat.” Colectarea acestor date are loc doar într-o formă anonimizată. Prin urmare, datele colectate nu permit realizarea unei legături între acestea și anumite persoane. Nu există o corelare a acestor date cu alte surse de date care ar putea crea o referință la o persoană fizică. Cel mult, datele sunt evaluate în scopuri statistice și sunt șterse automat după câteva săptămâni.

VI. COOKIES

“Pe toate website-urile companiei doingbusiness.ro folosim așa-numitele cookie-uri. Un cookie este un fișier de date mic care este transferat pe computer când navigați pe paginile noastre web. Un modul cookie poate conține numai informații pe care le trimitem pe computer și prin care primim anumite informații – datele private nu pot fi citite prin acest mijloc. Aceste informații sunt, în special, tipul și versiunea dvs. de browser, adresa URL a clicurilor (adică paginile web pe care le-ați vizitat și în ce ordine de pe site-ul nostru), data și ora vizitei pe site-ul nostru și numărul cookie-urilor. Dacă acceptați cookie-urile de pe site-ul nostru, nu avem acces la informațiile dvs. personale, dar putem identifica computerul cu ajutorul modulelor cookie. Pe baza cookie-urilor, nu putem să facem nicio conexiune cu identitatea dumneavoastră. Se generează numai informații anonime. Utilizăm doar așa-numitele module cookie “”sesiune””: aceste cookie-uri nu rămân pe computerul dvs. Când părăsiți paginile noastre web, cookie-ul temporar este de asemenea eliminat. Cu ajutorul informațiilor colectate, putem analiza tiparele și structurile de utilizare a site-ului nostru și optimiza site-ul web prin îmbunătățirea conținutului sau personalizarea și simplificarea utilizării. Nu setăm cookie-urile persistente, adică cookie-urile care sunt păstrate după ce părăsiți site-ul nostru web. Scopul nostru este să oferim un site ușor de utilizat, cu informații relevante. De aceea, folosim tehnologii pentru colectarea și procesarea informațiilor despre utilizarea site-urilor noastre. Colectăm aceste informații prin așa-numitele cookie-uri. Printre altele, acest lucru înseamnă că site-urile noastre își aduc aminte de dumneavoastră , când reveniți pe pagina noastră, si putem crea statistici din care să reiasă cum vă comportați dumneavoastră și alți utilizatori. Majoritatea browserelor (de ex., Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari etc.) acceptă cookie-urile în mod implicit. Puteți să permiteți sau să interziceți cookie-urile temporare și salvate în mod independent în setările browserului dvs. Cu toate acestea, vă atragem în mod explicit atenția asupra faptului că anumite funcții nu vă sunt disponibile pe paginile noastre web și că este posibil ca unele pagini web să nu fie afișate corect dacă dezactivați modulele cookie.”

VII. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

“1. Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, la datele care fac obiectul prelucrării și sursa acestor date; 2. Dreptul la acces la datele cu caracter personal prelucrate de compania noastră; dreptul de a consulta registrul de evidență a prelucrării de date cu caracter personal și de a obține o copie a tuturor datelor prelucrate; 3. Dreptul de intervenție (rectificare, actualizare, ștergere) asupra datelor cu caracter personal; 4. Dreptul de a obiecta asupra prelucrării datelor cu caracter personal; 5. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale adoptate exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal prin mijloace automate; 6. Dreptul de a vă adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, în situația în care nu sunteți mulțumit de modul în care vă sunt prelucrate datele ori de răspunsul transmis de compania noastră la o cerere formulată de dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor; 7. Dreptul de a solicita ștergerea datelor sau încetarea activității de prelucrare a datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679; 8. Dreptul de a solicita transferul datelor cu caracter personal către dumneavoastră sau către un alt operator.” “Pentru exercitarea oricăror drepturi ale dumneavoastră, vă rugăm să adresați o solicitare la adresa de e-mail office@doingbusiness.ro și să indicați dacă doriți ca informațiile să vă fie comunicate la o anumită adresă, printr-un serviciu de corespondență, sau la o adresă de poștă electronică. Dacă este necesar, înainte de a răspunde unei solicitări, compania noastră poate solicita persoanei care face o astfel de cerere informații suplimentare în vederea confirmării identității sale. Informațiile/răspunsul la solicitare vă vor fi furnizate în termen de cel mult o lună de la primirea solicitării, în mod gratuit. Acest termen se poate prelungi cu încă două luni în cazul în care cererea este complexă. În acest caz, veți fi informat în termen de o lună de la primirea solicitării cu privire la necesitatea și motivele extinderii termenului de răspuns. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul primit la solicitarea dumneavoastră, aveți dreptul de a depune o reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Procedura de soluționare a plângerilor este disponibilă candidatului prin accesarea link-ului http://www.dataprotection.ro/?page=procedura_de_solutionare_a_plangerilor”

VIII. MĂSURI DE SECURITATE

Să ia toate măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru asigurarea unui nivel de protecţie şi de securitate adecvat, în cadrul operaţiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal. În acest scop, bazele de date vor fi accesibile numai persoanelor autorizate, iar prelucrarea datelor se va putea face numai la locul în care sunt gestionate. Doingbusiness.ro SRL se obligă să ia toate măsurile necesare pentru păstrarea datelor cu caracter personal de o manieră exactă, completată şi actualizată, pentru a îndeplini scopurile pentru care acestea au fost colectate, cu respectarea dreptului de acces, de intervenție și de opoziție. Datele inexacte sau incomplete vor fi rectificate sau eliminate din evidenţa curentă. De asemenea, vom proceda la verificări periodice a datelor cu caracter personal deținute de compania noastră, care nu mai servesc realizării scopurilor sau îndeplinirii unor obligaţii legale, vor fi distruse sau transformate în date anonime într-un interval de timp rezonabil, potrivit procedurilor stabilite de lege.”

IX. INFORMAȚII ȘI RECLAMAȚII. DATE DE CONTACT

“Vă puteți adresa oricând Doingbusiness.ro SRL prin următoarele modalități: La sediu: Bucuresti, str. Prof. Ion Bogdan nr. 4-6, etaj 4, sector 1; Online: office@doingbusiness.ro”

X. MODIFICAREA POLITICII DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prezenta politică de prelucrare a datelor cu caracter personal poate fi supusă modificărilor în orice moment de către compania noastră. Modalitatea de prelucrarea a datelor va fi cea prevăzută de cea mai nouă versiune a prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, disponibilă permanent la secțiunea Termeni și condiții prin accesarea paginii https://businessevolution.ro/termeni-conditii-website/

Termeni standard şi condiţii de utilizare

1. Conţinut online

Informaţiile de pe acest site au fost pregătite cu multă grijă şi sunt actualizate constant. Reclamaţiile împotriva companiei Doingbusiness.ro SRL care se referă la vreo daună de tip material sau non-material cauzată direct sau indirect de utilizarea sau neutilizarea informaţiilor disponibile pe acest site ori determinată de folosirea informaţiilor incorecte sau incomplete sunt excluse, cu excepţia cazului în care neglijenţa a provenit din partea companiei Doingbusiness.ro SRL. Compania Doingbusiness SRL îşi păstrează dreptul expres de a schimba, de a adăuga sau de a şterge părţi sau pagini întregi ale acestui site, fără a anunţa in prealabil sau de a suspenda ori inchide site-ul.

2. Trimiterile la alte site-uri şi link-uri

Compania Doingbusiness.ro SRL nu îşi asumă responsabilitatea asupra link-urilor directe şi indirecte către alte site-uri (hyperlink-uri) asupra cărora nu are niciun control. Compania Doingbusiness SRL specifică expres că la momentul în care link-urile au fost realizate, nu exista nicio dovadă a unor activităţi ilegale pe respectivele site-uri către care s-au creat link-urile şi că nu are niciun control asupra design-ului actual sau viitor, nici asupra conţinutului ori drepturilor de autor ale acestor site-uri. Această menţiune se aplică tuturor link-urilor şi trimiterilor de pe propriul nostru site şi postărilor, liste de link-uri şi liste de distribuţie create de către Doingbusiness SRL, precum şi tuturor celorlalte baze de date la care conţinutul poate fi schimbat prin contribuţii externe. Operatorul respectivului site este unicul răspunzător pentru conţinutul ilegal, incorect sau incomplet şi pentru eventualele pagube care pot apărea ca urmare a utilizării sau a neutilizării acestor informaţii în forma în care acestea sunt disponibile, iar partea care furnizează un link către respectivul material publicat fără a fi responsabilă pentru acest materialu nu poartă nicio răspundere.

3. Drepturi de autor şi mărci

“Compania Doingbusiness.ro SRL urmăreste să respecte drepturile de autor ale tuturor imaginilor, elementelor grafice, fişierelor audio, materialelor video şi textelor folosite în toate materialele sale şi să folosească imagini, elemente grafice, fişiere audio, materiale video şi texte generate intern ori să folosească imagini, elemente grafice, fişiere audio, materiale video şi texte care pot fi utilizate fără licenţă. Toate mărcile protejate ale terţilor la care se face referință pe acest site se supun pe deplin legilor relevante ale aplicării mărcilor şi drepturilor exclusive asociate ale respectivului proprietar. Simpla menţionare a unei mărci nu constituie o bază suficientă pentru a concluziona că marca respectivă nu este protejată prin drepturi de autor ale tertilor! Compania Doingbusiness.ro SRL deţine dreptul exclusiv de autor pentru toate materialele care sunt publicate şi care au fost generate chiar de compania Doingbusiness.ro SRL. Copierea sau folosirea acestui conţinut, în special a materialelor grafice, a fişierelor audio, a materialelor video sau a textelor în alte publicaţii electronice sau imprimate este interzisă, în cazul în care nu este consimţită expres de către compania Doingbusiness.ro SRL.”

4. Prevederi finale

“Dacă părţi sau prevederi din acest text nu mai sunt conforme cu legile in vigoare sau dacă sunt incomplete, acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte părţi ale acestui document sau a conţinutului său.”

Drepturile dvs.

Aveţi următoarele drepturi în ceea ce priveşte datele dvs. cu caracter personal: Dreptul de acces (articolul 15 alin. 1 şi 2 din RGPD), Dreptul la rectificare (articolul 16 clauza 1 din RGPD), Dreptul la ştergerea datelor (articolul 17 din RGPD), Dreptul la restricţionarea prelucrării (articolul 18 din RGPD), Dreptul la opoziţie faţă de prelucrarea datelor (articolul 21 din RGPD), Dreptul la portabilitatea datelor (articolul 20 din RGPD). De asemenea, aveţi dreptul de a formula plângeri către autoritatea de supraveghere pentru protecţia datelor cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către noi. Opoziţia faţă de prelucrarea datelor dvs. şi revocarea prelucrării datelor dvs. Dacă v-aţi exprimat consimţământul pentru prelucrarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal, îl puteţi revoca oricând, fără a indica un motiv, trimiţând un e-mail către office@doingbusiness.ro sau în scris prin scrisoare adresată către noi, Bucuresti, str. Prof. Ion Bogdan nr. 4-6, etaj 4, sector 1;  Efectele revocării sunt limitate la stocarea şi utilizarea datelor cu caracter personal pe care nu le prelucrăm în baza altor temeiuri juridice. Dacă ne bazăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pe o serie de interese (articolul 6 alin. 1. Clauza 1 (f) din RGPD), puteţi formula o obiecţie faţă de prelucrare. Acesta este cazul în special dacă prelucrăm datele dvs. pentru scopuri de marketing fără consimţământul dvs. sau dacă prelucrarea nu este necesară pentru îndeplinirea unui contract încheiat cu dvs., la care am făcut referire în contextul descrierilor respective menţionate anterior ale funcţiilor. Dacă se formulează o astfel de obiecţie faţă de prelucrarea datelor pentru scopuri de publicitate, acest lucru este posibil fără a indica motive. În toate celelalte situaţii, vă solicităm să ne explicaţi motivele pentru care nu ar trebui să mai prelucrăm datele dvs. în modul făcut de noi. Dacă obiecţia dvs. este justificată, vom restricţiona cu efect imediat prelucrarea datelor dvs., vom examina circumstanţele şi fie vom întrerupe sau adapta prelucrarea datelor sau vă vom prezenta interesele care ne obligă şi care trebuie protejate şi în temeiul cărora vom continua prelucrarea datelor. Link-uri către alte site-uri web Dacă site-ul nostru web conţine link-uri către alte site-uri web, vă atragem atenţia asupra faptului că nu avem nicio influenţă asupra conţinutului acestora sau asupra modului lor de tratare a datelor dvs. şi că nu suntem responsabili în acest sens. Prin urmare, vă recomandăm ca atunci când vizitaţi orice alt site să vă asiguraţi că sunteţi de acord cu politica lor de confidenţialitate şi orice alte politici aplicabile. Dacă constataţi că site-ul nostru web conţine un link către o pagină al cărei conţinut poate fi considerat, în orice sens, ca fiind cel puţin suspect, v-am fi foarte recunoscători dacă ne-aţi trimite o notificare corespunzătoare la adresa de contact office@doingbusiness.ro

Aveţi întrebări legate de confidenţialitate?

Dacă aveţi orice întrebări legate de politica noastră de confidenţialitate, vă rugăm să ne contactaţi folosind datele de contact office@doingbusiness.ro